PRODUKTER
BIBLIOTEK
ORDERINFORMATION
Patientpositionering
Positioneringsstöd
Bensubstitut
Ryggimplantat
Ärrvävnadsskydd
Operationsinstrument
Instrumentbord
C-Arm Sterilskydd
Ryggoperationer
Skulderoperationer
Höftoperationer
Benlyftar
Knäfixering
Ulrich Medical
Coflex
iFuse
Adcon Gel
Oxiplex
PediGuard
Retraktorer
Rongeurer
Bensubstitut
C-Arm Sterilskydd
Coflex
iFuse
OR Specific
PediGuard
ProneView
Ulrich Medical
Vertebroplastik
Ärrvävnadsskydd
Adcon Gel
Oxiplex
Patientpositionering
Bensubstitut
C-Armor®
Coflex
iFuse
Ärrvävnadsskydd
PediGuard
Retractorer
Rongeurer
Instrumentbord
Trios® ryggbord
Operationsbord
Positioneringsstöd
ProneView®
Scoliometer
Hip Fix®
Elektrisk benlyft
Knee Flex®
Adcon Gel
Oxiplex
Life
Koros
Life
Koros
Mizuho
vertebrae_pic
HEM KONTAKTA OSS
 
       
Patientpositionering Bensubstitut Ärrvävnadsskydd Operationsinstrument
Patientpositionering Implantat Bensubstitut Ärrvävnadsskydd Instrument
 
Ossano Scandinavia arbetar med produkter för rygg- och
höftkirurgi i Sverige, Norge och Danmark. Våra specialistområden
är patientpositionering, benersättning, ryggimplantat, ärrvävnadsskydd, operationsinstrument och instrumentbord
 
Operationsbord Ryggimplantat
Patientstöd (kuddar & dynor) Ärrvävnadshämmande gel
Elektriska benlyftar Bensubstitut
Höftfixeringsstöd Operationsinstrument
Knäfixeringsband för knäplastik Instrumentbord


Trios® Spinal Surgery Table
Nytt ryggbord från Mizuho OSI
Trios® Spinal Surgey Table System
Trios® 180 degrees
Trios® Surgical Table System är ett nytt ultramodernt patientpositionerings-
system för alla typer av ryggperationer och röntgenundersökningar
inklusive de som kräver 180 graders rotation

iFuse® Elektrisk ben- och armlyft
iFuse® Implant System  Elektrisk ben- och armlyft
SI-BONE har utvecklat ett minimalinvasivt kirurgiskt fusionsimplantat iFuse® för behandling av problem i sakroiliakleden Ny uppgraderad modell av Ossanos elektriska ben- och armlyft för positionering av ben och armar vid förberedelse för operation och vid frakturbehandling

Ulrich Medical® Patient Care Kit
Patient Care Kit

ADDPlus™ från Ulrich Medical är en expanderbar korpektomibur med plattor för den cervikala/cervitorakala delen av ryggraden

Mizuho OSI har en stort urval av positionersstöd för tryckavlastning och skydd vid olika typer av operationer

Ärrvävnadsgel Mozaik™

Integra Mozaik™ Strip

Integra Mozaik™ Putty

Ärrvävnadsgel är en biokompatibel, resorberbar gelsubstans som skyddar mot oönskad sammanväxning av vävnad vid operation. Integra Mozaik™ är ett osteokonduktivt bensubstitut som visat sig vara lika effektivt som autograft enligt en nyligen publicerad retrospektiv studie av posterolateral lumbal fusion.

OR Specific  Coflex™
OR Specifik Instrumentbord Coflex® SpineCoflex® implantat
OR Specifik Big Case instrumentbord speciellt utformade för större operationer inom ortopedi, ryggkirurgi, neuro, endoskopi, hjärtoperationer och kraniotomi Coflex® ryggimplantat används vid behandling av lumbal spinal stenos och degenerativ spondylolistes. Implantatet är utformat för att ge dynamisk stabilisering utan fusion.

Nyheter, studier och
vetenskapliga artiklar
Benremmar Nya hygieniska engångsbenremmar för säker placering av patienten under anestesi.

Nya studier iFuse och Coflex


Nya Hip Fix® 2015

Nya Hip Fix® 2015
är en utveckling av Hip Fix® 2000. Det nya stödet gör det möjligt att använda engångskuddar (individuella patientset), vilket medför bättre hygien, ökad komfort och enklare och mer användarvänlig hantering för personalen


iFuse®
Minimalinvasiv (MIS) fusion av sakroiliakleden
iFuse®

C-Armor
Sterilskydd för drapering av
röntgenutrustning med C-armMizuho OSI’s Scoliometer är ett instrument för att mäta graden av kurvatur i ryggraden i samband med rutinmässiga ryggundersökningar

Coflex® implantat En ny FDA IDE studie har presenterats där 322 patienter (215 Coflex och 107 fusioner) vid 21 kliniker i USA deltagit.

Syftet var att utvärdera säkerheten och effektiviteten hos Coflex som interlaminär stabilisator i jämförelse med spinal fusion vid behandling av 1 och 2 nivåer av spinal stenos och degenerativ spondylolistes. Läs mer här


Perkutan Vertebroplastik
En ny studie, genomförd av European Vertebroplasty Research Team (EVEREST), har utvärderat resultat och komplikationer på ett stort antal patienter vid perkutan vertebroplastik (4547 patienter, 13437 behandlade ryggkotor). Resultatet visar att perkutan vertebroplastk är en effektiv och säker procedur vid behandling av ryggkotsfrakturer.

PediGuard® Magnetic Sensor

"Användningen av PediGuard® minskade signifikant förekomsten av kliniska felplacerade pedikel-skruvar."

Detta är slutsatsen av en klinisk studie som publicerades den 15 september i den medicinska tidskriften Spine nr 20. Det är den tredje kliniska studien publicerad om SpineGuard's FDA-godkända och CE-märkta instrument för säker pedikelskruvplacering.

ANDRA ARTIKLAR PEDIGUARD®


andra studier
Nyhet
 
Nya HipFix®
Trios® 295 kg
      OSSANO Scandinavia
  Sverige   Telefon: +46 8 665 10 18 · Fax +46 8 661 32 42
  Danmark   Telefon: +45 62 21 83 44 · Fax +45 62 20 28 82
  Norge   Telefon: +47 67 56 65 35 · Fax +47 67 56 65 36